Υπογραφή Συμφωνίας με Advance Pharmacies

Στo πλαίσιο της  συνεχούς ανάπτυξης της εταιρείας AMCO Α.Β.Ε.Ε, υπεγράφη συμφωνία για την κατασκευή, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού και λογισμικού του ηλεκτρονικού σταυρού φαρμακείου τεχνολογίας Led «Σταυρού Advance» στα διάφορα φαρμακεία – μέλη του δικτύου της Advance Pharmacies.