Υλοποίηση BRT αυτόματων συστημάτων συλλογής εισιτηρίων στην Ινδία

Δύο νέες συμβάσεις για την υλοποίηση των πυλών εισιτηρίου και το σχετικό λογισμικό για τις γραμμές BRT των πόλεων Ahmedabad και Surat στην Ινδία, ανατέθηκαν πρόσφατα στην AMCO, ως υπεργολάβος της NEC Ινδία.

Η πρώτη φάση των έργων, η οποία αναμένεται να παραδοθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου, περιλαμβάνει:

  • 1.038 τεμάχια ακυρωτικών πύλης SV-360G της AMCO με ενσωματωμένους αναγνώστες EMV και QR Code.
  • Λογισμικό διακομιστή σταθμών που θα εγκατασταθεί σε κάθε σταθμό BRT και θα επικοινωνεί με τα ακυρωτικά εισιτηρίων πύλης για την αποστολή όλων των συναλλαγών στο λογισμικό back-office.
  • Λογισμικό POS που θα εγκατασταθεί σε κάθε επανδρωμένο POS του σταθμού BRT και θα χρησιμοποιηθεί για την έκδοση νέων εισιτηρίων.

Το δεύτερο στάδιο των έργων αναμένεται να ξεκινήσει από το τέλος του καλοκαιριού και θα περιλαμβάνει περισσότερα από 2.000 ακυρωτικά λεωφορείων