Υλοποίηση του συστήματος ευφυών μεταφορών “ΔΙΑΥΛΟΣ”

Η AMCO ABEE ανέλαβε την υλοποίηση του συστήματος ευφυών μεταφορών “ΔΙΑΥΛΟΣ” για τον Δήμο Αγίου Νικολάου ως ένωση εταιρειών με την Infotrip Α.Ε. Το έργο περιλαμβάνει εξοπλισμό και λογισμικό υπολογισμού χρόνου διαδρομών και ενημέρωσης οδηγών για συνθήκες κίνησης και οδικά συμβάντα μέσω ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων.