Υλοποίηση Συστήματος Ενημέρωσης Επιβατών και Έκδοσης Εισιτηρίων για το Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την AMCO ABEE η εγκατάσταση συστήματος ενημέρωσης επιβατών και έκδοσης εισιτηρίων εντός του οχήματος για το Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων. Στα πλαίσια του έργου εγκαταστάθηκαν ηλεκτρονικές πινακίδες έξυπνων στάσεων, τεχνολογίας LED, σε επιλεγμένες στάσεις του Αστικού ΚΤΕΛ καθώς και εξοπλισμός έκδοσης εισιτηρίων εντός των λεωφορείων του Αστικού ΚΤΕΛ. Το συνολικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 61.044,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ