Υλοποίηση Έργου Ευφυών Μεταφορών στη Νιγηρία

Η AMCO A.B.E.E. ανέλαβε την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ευφυών μεταφορών και τηλεματικής για την πόλη του Warri της Νιγηρίας. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, το πρώτο που υλοποιείται στη Νιγηρία και περιλαμβάνει:

  • Λογισμικό διαχείρισης στόλου οχημάτων και πληροφόρησης επιβατών.
  • Υπολογιστές οχήματος και τηλεματικές συσκευές GPS/GPRS.
  • Εξοπλισμό RF modem οχήματος για την διαχείριση της προτεραιότητας στους φωτεινούς σηματοδότες.
  • Ηλεκτρονικές πινακίδες έξυπνων στάσεων τεχνολογίας LED.
  • Ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης επιβατών εντός του οχήματος, τεχνολογίας LED.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος Ιουνίου του 2015 και θα παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης σε περίπου 45.000 επιβάτες την ημέρα.