Σύστημα Μίσθωσης Κοινόχρηστών Ποδηλάτων στο Δήμο Τρικκαιών

Η AMCO ανέλαβε την υλοποίηση ενός νέου συστήματος μίσθωσης κοινόχρηστων ποδηλάτων στον Δήμο Τρικκαιών.

Στόχος του έργου είναι η απρόσκοπτη αναβάθμιση και βελτίωση της βιωσιμότητας του Δήμου, καθώς και η ενίσχυση της μικροκινητικότητας, μειώνοντας τη χρήση ΙΧ για μικρές αποστάσεις, παρακινώντας τους δημότες να κάνουν χρήση των έξυπνων συστημάτων κινητικότητας και αποσυμφορώντας το οδικό δίκτυο.

Το έργο περιλαμβάνει 42 ποδήλατα κατανεμημένα σε 3 σταθμούς μίσθωσης, καθώς και το λογισμικό διαχείρισης αυτών. Οι πολίτες θα μπορούν να μισθώνουν ένα ποδήλατο μέσω των infokiosks που θα είναι εγκατεστημένα σε κάθε σταθμό, είτε μέσω web εφαρμογής, είτε μέσω έξυπνης κάρτας που θα εκδίδεται από το σύστημα.

Επιπλέον, στα πλαίσια του έργου, η AMCO θα προσαρμόσει κατάλληλα και τα 20 υφιστάμενα ποδήλατα που ήδη διαθέτει ο Δήμος Τρικκαίων, προκειμένου να ενταχθούν και αυτά στο νέο σύστημα μίσθωσης κοινόχρηστών ποδηλάτων.

Το νέο σύστημα μίσθωσης κοινόχρηστων ποδηλάτων έρχεται να ενισχύσει τις «πράσινες» υποδομές του Δήμου Τρικκαιών, καθιστώντας τις μετακινήσεις των δημοτών πιο γρήγορες, ασφαλείς και βιώσιμες.

Στην AMCO, είμαστε χαρούμενοι να κάνουμε τις πόλεις μας πιο έξυπνες!