Σύστημα Μίσθωσης Κοινόχρηστων Ποδηλάτων στον Δήμο Φλώρινας

Η ένωση εταιρειών AMCO Α.Β.Ε.Ε. – CYCLOPOLIS Ε.Π.Ε. ανέλαβε την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ».

Το έργο περιλαμβάνει 8 σταθμούς μίσθωσης ποδηλάτων, 90 ποδήλατα και 128 θέσεις στάθμευσης.

Το σύστημα θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και θα επιτρέπει την ενοικίαση ποδηλάτων τόσο με τη χρήση προσωπικού κωδικού όσο και με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Η εγκατάστασή του αναμένεται να συμβάλλει στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, στην τόνωση της εμπορικής κίνησης, στη μείωση του κυκλοφοριακού και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.