Σύστημα Ευφυών Μεταφορών μητροπολητικών Δήμων Κρήτης

Ο Δήμος Χανίων ανέθεσε στην AMCO ABEE, κατόπιν ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Πληροφοριών Κυκλοφορίας Μητροπολιτικών Δήμων Κρήτης». Στόχος του έργου, στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Χανίων, Ηρακλείου, Αγ. Νικολάου και Ρεθύμνης, είναι η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών πολυκαναλικής πληροφόρησης των πολιτών και των επισκεπτών των τεσσάρων Δήμων αναφορικά με την κυκλοφορία, σε πραγματικό χρόνο.

Ειδικότερα, η ενημέρωση των πολιτών και των χρηστών του οδικού δικτύου για την κατάσταση της κυκλοφορίας, τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης, τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ, διάφορα συμβάντα, που αφορούν την κυκλοφορία (π.χ. έργα, κλείσιμο δρόμων, κ.α.) θα παρέχεται μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας, όπως:

  • Ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης VMS στις εισόδους των πόλεων.
  • Τηλεφωνικά κέντρα (IVR).
  • SMS.
  • Δικτυακή πύλη.

Επιπλέον, θα δημιουργηθούν και αναλυτικοί ψηφιακοί οδικοί χάρτες των τεσσάρων Δήμων, με τη βοήθεια των οποίων θα παρέχονται στους πολίτες υπηρεσίες ανεύρεσης οδών αλλά και σημείων ενδιαφέροντος.

Σχετικά με τα οφέλη του έργου, υπολογίζεται ότι σε χρονικό ορίζοντα 4 ετών σχεδόν το 80% των οδηγών των δήμων θα χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ενημέρωσης σχετικά με την κατάσταση κυκλοφορίας και θα προγραμματίζει τις μετακινήσεις του λαμβάνοντας αυτές τις πληροφορίες υπόψη του. Το ποσοστό των πολιτών που θα χρησιμοποιούν τις πληροφορίες δρομολόγια των αστικών ΚΤΕΛ θα είναι περίπου το 50% των χρηστών της αστικής συγκοινωνίας.