Σύστημα Ενημέρωσης Οδηγών και Επιβατών Δημοτικής Συγκοινωνίας στον Δήμο Καλαμάτας

Η AMCO ABEE ανέλαβε, ως ένωση εταιρειών με την INFOTRIP A.E., την υλοποίηση του έργου “Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης”. Το έργο περιλαμβάνει λογισμικό διαχείρισης στόλου οχημάτων και ενημέρωσης επιβατών καθώς και λογισμικό υπολογισμού χρόνου διαδρομών εντός του οδικού δικτύου του Δήμου. Για την ενημέρωση των οδηγών θα εγκατασταθούν ηλεκτρονικές πινακίδες VMS ενημέρωσης για κυκλοφοριακές συνθήκες καθώς και ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης οδηγών για τη διαθεσιμότητα των κλειστών χώρων στάθμευσης του Δήμου. Επίσης, το έργο περιλαμβάνει υπολογιστή οχήματος για τα λεωφορεία της Δημοτικής Συγκοινωνίας και ηλεκτρονικές πινακίδες έξυπνων στάσεων τεχνολογίας LED.