Σύστημα Έξυπνης Στάθμευσης στον Δήμο Ρόδου

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς από την AMCO, η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος έξυπνης στάθμευσης στον Δήμο Ρόδου. Το σύστημα, το οποίο έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία, περιλαμβάνει 100 ασύρματους IoT αισθητήρες ελέγχου θέσεων παρόδιας στάθμευσης, mobile εφαρμογή ενημέρωσης οδηγών για Android και iOS και κεντρικό λογισμικό διαχείρισης συστήματος.

Μέσω του συστήματος, οι οδηγοί μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τη διαθεσιμότητα των θέσεων στάθμευσης και να πλοηγούνται προς αυτές, χρησιμοποιώντας τη mobile εφαρμογή.

Στην παρούσα φάση, το σύστημα χρησιμοποιείται μόνο για την ενημέρωση των οδηγών, ενώ παρέχεται η δυνατότητα διασύνδεσής του με τα υφιστάμενα παρκόμετρα, τα οποία επίσης έχουν εγκατασταθεί από την AMCO, προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου να έχουν τη δυνατότητα διαχείρισης του μέτρου της ελεγχόμενης στάθμευσης.