Σύστημα Έκδοσης και Διαχείρισης Εισιτηρίων στην “Κοιλάδα των Πεταλούδων” στη Ρόδο

Η προμήθεια και εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων για τους επισκέπτες της “Κοιλάδας των Πεταλούδων” στη Ρόδο, πρόσφατα κατακυρώθηκε στην AMCO ως αποτέλεσμα διαδικασίας δημόσιου διαγωνισμού.

Τα νέα συστήματα αναμένεται να εξυπηρετήσουν χιλιάδες επισκέπτες, κυρίως κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου και αποτελούνται από τα εξής:

  • Λογισμικό διαχείρισης εισιτηρίων
  • 4 αυτόματα μηχανήματα πώλησης εισιτηρίων, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να εκδώσουν εισιτήριο εισόδου
  • 4 POS με το λογισμικό τους
  • 4 τουρνικέ με αναγνώστη κωδικού QR όπου οι επισκέπτες θα ακυρώνουν τα εισιτήριά τους πριν την είσοδο στην κοιλάδα.

Το νέο σύστημα αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση των εισιτηρίων, την αύξηση των εσόδων, την αποσυμφόρηση των σημείων εισόδου στην Κοιλάδα και τη μείωση του προσωπικού που απαιτείται για τον έλεγχο της πρόσβασης.