Σχεδίαση και Παραγωγή Εξοπλισμού

Η AMCO διαθέτει ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο, εξοπλισμένο με μηχανήματα αυτοματοποίησης παραγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων, με αποτέλεσμα την εξ’ ολοκλήρου κατασκευή και υποστήριξη ηλεκτρονικών συσκευών. Η γραμμή παραγωγής της εταιρείας έχει σαν κυριότερα χαρακτηριστικά την ικανότητα τοποθέτησης πολύπλοκων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων με υψηλή ακρίβεια, την ταχύτητα παραγωγής και τους πολλαπλούς ποιοτικούς ελέγχους. Ο εξοπλισμός αποτελείται από μηχανήματα τοποθέτησης εξαρτημάτων συμβατικής τεχνολογίας και τεχνολογίας επιφανειακής στήριξης, καθώς και μηχανήματα ελέγχου ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

Το Tμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της AMCO αποτελεί το ισχυρό πλεονέκτημά της, έναντι των ανταγωνιστών της. Είναι στελεχωμένο με εξειδικευμένους μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους και ηλεκτρονικούς μηχανικούς, οι οποίοι διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία να αναπτύσσουν καινοτόμα και αξιόπιστα προϊόντα άριστα προσαρμοσμένα σε οποιεσδήποτε δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες.