Συστήματα βιώσιμης κινητικότητας και έξυπνης πόλης στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης από την AMCO.

Την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης κινητικότητας και έξυπνης πόλης στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης ανέλαβε η AMCO.

Το έργο περιλαμβάνει:

  • Πλατφόρμα λογισμικού διαχείρισης κυκλοφορίας και ενημέρωσης οδηγών για συνθήκες κίνησης.
  • Σύστημα smart parking για παρόδιες θέσεις στάθμευσης.
  • Σύστημα αυτοματοποιημένης μίσθωσης κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Μέσω του εξοπλισμού και λογισμικού που θα εγκατασταθεί στα πλαίσια του έργου, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να:

  • Ενημερώνονται για τις διαθέσιμες θέσεις παρόδιας στάθμευσης και τις ειδικές θέσεις στάθμευσης (φορτοεκφόρτωσης/ΑΜΕΑ) μέσω ηλεκτρονικών πινακίδων LED και mobile εφαρμογής.
  • Λαμβάνουν πληροφορίες αναφορικά με τις συνθήκες κίνησης στο οδικό δίκτυο του Δήμου.
  • Νοικιάζουν ένα κοινόχρηστο ηλεκτρικό ποδήλατο, μέσω των infokiosks που θα εγκατασταθούν στους σταθμούς μίσθωσης.

Το έργο έρχεται να συμπληρώσει τις «πράσινες» υποδομές του Δήμου Ηρακλείου και να αναβαθμίσει το εμπορικό του κέντρο, καθιστώντας την πρόσβαση των πολιτών σε αυτό πιο εύκολη, γρήγορη, ασφαλής και βιώσιμη.

Στην AMCO, κάνουμε τις πόλεις μας πιο έξυπνες!