Συστήματα Έξυπνης Πόλης στον Δήμο Θερμαϊκού

Η AMCO ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων σημείων πρόσβασης ΑΜΕΑ και ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων, ως υπεργολάβος της εταιρείας Evolution Projects, στα πλαίσια του έργου «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες στο Δήμο Θερμαϊκού».

Συγκεκριμένα, η AMCO θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει:

  • Ασύρματους αισθητήρες ελέγχου σημείων πρόσβασης ΑΜΕΑ (ράμπες πεζοδρομίων και εισόδους κτιρίων), καθώς και λογισμικό διαχείρισης του συστήματος, με σκοπό τον έλεγχο και την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης οχημάτων στα σημεία αυτά.
  • Εξοπλισμό και λογισμικό ενεργειακής διαχείρισης σε επιλεγμένα κτίρια του Δήμου Θερμαϊκού, με σκοπό τον έλεγχο και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Είμαστε χαρούμενοι που συμβάλουμε στο να γίνουν οι πόλεις μας πιο έξυπνες!