Στην AMCO το έργο εγκατάστασης συστημάτων τηλεματικής- ευφυών μεταφορών και έξυπνου εισιτηρίου των Αστικών ΚΤΕΛ σε Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη

H AMCO ανέλαβε το έργο της εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων τηλεματικής – ευφυών μεταφορών και έξυπνου εισιτηρίου για τα Αστικά ΚΤΕΛ Ξάνθης, Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης .

Αντικείμενο του έργου είναι:

  • η ανάπτυξη και λειτουργία ενός συστήματος τηλεματικής – ευφυών μεταφορών, που θα παρέχει τα μέσα για τη συνολική και ενοποιημένη τηλεματική διαχείριση των αστικών συγκοινωνιών. Θα δίνει τη δυνατότητα για ένα ενιαίο κέντρο ελέγχου και ταυτόχρονα θα παρέχει πολυκαναλική ενημέρωση επιβατών, για τα δρομολόγια των λεωφορείων.
  • η ανάπτυξη και λειτουργία ενός συστήματος αυτοματοποιημένης συλλογής κομίστρου, το οποίο περιλαμβάνει κεντρικό λογισμικό διαχείρισης εισιτηρίων, καθώς και εξοπλισμό/λογισμικό έκδοσης, επαναφόρτισης και επικύρωσης έξυπνων καρτών.

Όλα τα δεδομένα θα συγκεντρώνονται στο κέντρο διαχείρισης των Αστικών ΚΤΕΛ, το οποίο θα βασίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες και θα επιτρέπει την απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση του συστήματος, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχει συνεχή και επικαιροποιημένη πληροφόρηση.

Ο εξοπλισμός που θα προμηθευτεί, εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία από την AMCO, περιλαμβάνει κονσόλες οδηγού με εκτυπωτή εισιτηρίων και συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών και ανέπαφων (EMV) πιστωτικών/χρεωστικών τραπεζικών καρτών, οθόνες TFT πληροφόρησης επιβατών εντός των λεωφορείων, ηλεκτρονικές πινακίδες έξυπνων στάσεων τεχνολογίας LED και LCD (τροφοδοτούμενες από φωτοβολταϊκά πάνελ), για την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των επιβατών, σημεία έκδοσης και επαναφόρτισης έξυπνων καρτών και αυτόματους πωλητές έξυπνων καρτών.

Οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται για τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, καθώς και τον εκτιμώμενο χρόνο διέλευσης των λεωφορείων από τις στάσεις, σε πραγματικό χρόνο, μέσω διαδικτυακής και mobile εφαρμογής για smartphone. Επιπλέον, το σύστημα θα προσφέρει μια ποικιλία εναλλακτικών λύσεων πληρωμών στους επιβάτες, παρέχοντας ταυτόχρονα γρήγορες και ασφαλείς συναλλαγές. Θα διασφαλίσει τον έλεγχο των εισιτηρίων και τη δραματική μείωση της απώλειας εσόδων, με πλήρη οικονομική διαφάνεια, σε συνδυασμό με ακριβή reports, προκειμένου να συμβάλει στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από τις διοικήσεις των Αστικών ΚΤΕΛ.

Τα έργα αναμένεται να αναβαθμίσουν σημαντικά τις αστικές συγκοινωνίες της κάθε πόλης και να συμβάλουν καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής πολλών χιλιάδων κατοίκων και επισκεπτών, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.