Στην AMCO το έργο εγκατάστασης συστήματος τηλεματικής- ευφυών μεταφορών στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης

H AMCO ανέλαβε το έργο εγκατάστασης  ολοκληρωμένου  συστήματος τηλεματικής – ευφυών μεταφορών στη δημοτική συγκοινωνία του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, ως υπεργολάβος του ΟΤΕ.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός συστήματος τηλεματικής – ευφυών μεταφορών που θα παρέχει τα μέσα για τη συνολική και ενοποιημένη τηλεματική διαχείριση της δημοτικής συγκοινωνίας. και ταυτόχρονα την πολυκαναλική ενημέρωση των επιβατών για τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων στις στάσεις.

Ο εξοπλισμός που θα προμηθευτεί, εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία περιλαμβάνει υπολογιστές οχήματος, οθόνες TFT πληροφόρησης επιβατών εντός των λεωφορείων και ηλεκτρονικές πινακίδες έξυπνων στάσεων τεχνολογίας LED.

Οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται, σε πραγματικό χρόνο, για τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς καθώς και τον εκτιμώμενο χρόνο διέλευσης των λεωφορείων από τις στάσεις, μέσω διαδικτυακής πύλης, mobile εφαρμογής για smartphone και μέσω αποστολής SMS.

Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της δημοτικής συγκοινωνίας και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου.