Προμήθεια Συστήματος Park & Ride Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων

Ο Δήμος Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων ανέθεσε στην AMCO ABEE, κατόπιν ηλεκτρονικού διαγωνισμού, την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Προμήθεια Συστήματος Park & Ride Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων».

Το έργο περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης κλειστού χώρου στάθμευσης, καθώς και 2 σταθμούς μίσθωσης ποδηλάτων.

Το σύστημα ελέγχου και διαχείρισης του χώρου στάθμευσης θα αποτελείται από εξοπλισμό και λογισμικό ο οποίος θα ελέγχει τη διαθεσιμότητα, θα ενημερώνει τους οδηγούς και θα επιτρέπει την πληρωμή του αντιτίμου για τον χρόνο στάθμευσης σε έναν χώρο στάθμευσης του Δήμου.

Το σύστημα μίσθωσης ποδηλάτων θα αποτελείται από 2 σταθμούς μίσθωσης με δυνατότητα εγγραφής, 30 ποδήλατα και 34 θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων. Ο ένας από τους σταθμούς μίσθωσης είναι σταθμός μετεπιβίβασης (Park & Ride) και θα τοποθετηθεί πλησίον του χώρου στάθμευσης. Ο άλλος θα τοποθετηθεί στο κέντρο της πόλης.

Το σύστημα θα είναι σχεδιασμένο ώστε να εξυπηρετεί τόσο τακτικούς χρήστες (δημότες) όσο και «έκτακτους» (επισκέπτες).