Προμήθεια συστήματος συλλογής εισιτηρίων στα Υπεραστικά ΚΤΕΛ Αρκαδίας

Η AMCO  υπέγραψε νέο συμβόλαιο για την προμήθεια και την εγκατάσταση ενός συστήματος συλλογής εισιτηρίων στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αρκαδίας.

Το σύστημα θα εγκατασταθεί σε 100 λεωφορεία και θα αποτελείται από:

  • Υπολογιστή οχήματος MT-301 με εκτυπωτή εισιτηρίων και συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών με το κατάλληλο λογισμικό για έκδοση και ακύρωση εισιτηρίων στα λεωφορεία.
  • Κεντρικό λογισμικό έκδοσης εισιτηρίων για τη διαχείριση και την παρακολούθηση ολόκληρου του συστήματος.

Το σύστημα θα προσφέρει μια ποικιλία εναλλακτικών λύσεων πληρωμών στους επιβάτες, παρέχοντας ταυτόχρονα γρήγορες και ασφαλείς συναλλαγές.

Επίσης θα διασφαλίσει τον έλεγχο των εισιτηρίων και την ελάχιστη απώλεια εσόδων με πλήρη οικονομική διαφάνεια για τον πελάτη, σε συνδυασμό με ακριβή reports, προκειμένου να συμβάλει στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.