Προμήθεια Συστήματος Έκδοσης και Διαχείρισης Εισιτηρίων στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Τρικάλων

Η AMCO ABEE προμήθευσε και εγκατέστησε επιτυχώς ένα ολοκληρωμένο σύστημα έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Τρικάλων. Το σύστημα περιλαμβάνει εξοπλισμό και λογισμικό για έκδοση εισιτηρίων εντός του οχήματος και λογισμικό on-line παρακολούθησης και διαχείρισης εισιτηρίων. Το συνολικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 146.350,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ