Προμήθεια Συστήματος Έκδοσης και Διαχείρισης Εισιτηρίων στο Αστικό ΚΤΕΛ Καστοριάς

Νέο έργο προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων για το Αστικό ΚΤΕΛ Καστοριάς ανέλαβε πρόσφατα η AMCO ABEE. Το σύστημα θα εγκατασταθεί στο σύνολο του στόλου οχημάτων και θα αποτελείται από:

  • Υπολογιστές οχήματος MT-300 με λογισμικό έκδοσης εισιτηρίων εντός των λεωφορείων.
  • Αυτόματους πωλητές εισιτηρίων TVM-300 για εύκολη έκδοση και πληρωμή εισιτηρίων από τους επιβάτες, χρησιμοποιώντας κέρματα και χαρτονομίσματα.
  • Λογισμικό back-office διαχείρισης εισιτηρίων και παρακολούθησης του συστήματος.

Το σύστημα θα προσφέρει μια ποικιλία από εναλλακτικούς τρόπους αγοράς εισιτηρίων για τους επιβάτες, ενώ θα παρέχει γρήγορες και ασφαλείς συναλλαγές. Επίσης, θα εξασφαλίσει τον έλεγχο των εισιτηρίων και θα ελαχιστοποιήσει την απώλεια εσόδων για το Αστικό ΚΤΕΛ Καστοριάς, παρέχοντας ταυτόχρονα ένα ισχυρό εργαλείο δημιουργίας αναφορών οι οποίες θα βοηθήσουν στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.