Προμήθεια οθονών στάσεων LED στην Κύπρο

Η AMCO υλοποιεί ένα νέο έργο για την κατασκευή και την προμήθεια 30 οθονών LED στάσεων για το έργο «Ανάπτυξη του Συστήματος ITS Δημόσιων Μεταφορών που περιλαμβάνει:

  • Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρων
  • Σύστημα Διαχείρισης Στόλου και Πληροφόρησης Επιβατών» που υλοποίησε η GMV SISTEMAS S.A.U. για λογαριασμό του Τμήματος Δημοσίων Έργων Κύπρου.