Προμήθεια και Τοποθέτηση Ειδικής Σήμανσης Αυτοξενάγησης στον Δήμο της Κω

Η AMCO ανέλαβε για τον Δήμο Κω, την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια και Τοποθέτηση της Ειδικής Σήμανσης Αυτοξενάγησης», στο πλαίσιο του προγράμματος «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπλαση στην Πόλη της Κω», που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών σταθμών πληροφόρησης (infokiosks), καθώς και πινακίδων με πληροφορίες ιστορικού περιεχομένου για τα αξιόλογα στοιχεία του δικτύου περιήγησης, σε επίκαιρα και κεντρικά σημεία του Δήμου, με στόχο την παροχή προς τον πολίτη και τον επισκέπτη της πόλης, διαρκούς και άμεσης πρόσβασης σε πληθώρα πληροφοριών. Η επιλογή των σημείων εγκατάστασης των infokiosks θα πραγματοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο μέσω του οποίου οι επισκέπτες του νησιού θα μπορούν να πλοηγηθούν και να λάβουν πληροφόρηση για όλα τα σημεία ενδιαφέροντος που υπάρχουν στο ιστορικό κέντρο. Το δίκτυο θα έχει την ιδιότητα να παραπέμπει τον επισκέπτη από το ένα σημείο στο άλλο με μια λογική συνέχεια. Η αξία του έργου ανέρχεται στις 188.169 ευρώ.