Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτων και έκδοσης εισιτηρίων της επιχείρησης ΚΤΕΛ Ν. Πρεβέζης ΑΕ

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το έργο προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτων και έκδοσης εισιτηρίων της επιχείρησης ΚΤΕΛ Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΕ ύψους 171.750,00 ευρώ”