Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Έκδοσης και Διαχείρισης Έξυπνων Καρτών στην Ιορδανία

Η AMCO παρέδωσε με επιτυχία ένα νέο Σύστημα Έκδοσης και Διαχείρισης Έξυπνων Καρτών για τον Bus Operator Mesk στο Αμμάν της Ιορδανίας.

Το νέο σύστημα έχει εγκατασταθεί σε 50 λεωφορεία και περιλαμβάνει τα εξής:

  • Ακυρωτικό έξυπνων καρτών με ενσωματωμένο 3G/GPS
  • 3 αυτόματους πωλητές έξυπνων καρτών με δυνατότητα έκδοσης και επαναφόρτισης έξυπνων καρτών και πληρωμή με κέρματα και χαρτονομίσματα
  • Λογισμικό back-office συστήματος Έκδοσης και διαχείρισης Έξυπνων Καρτών