Προμήθεια και εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Τηλεματικού Συστήματος Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών για το Αστικό ΚΤΕΛ Λαμίας

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Τηλεματικού Συστήματος Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών για το Αστικό ΚΤΕΛ Λαμίας». Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 156.860,00 €