Προμήθεια και εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Τηλεματικού Συστήματος Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης έκδοσης Εισιτηρίων για το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Άρτας

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Τηλεματικού Συστήματος Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης έκδοσης Εισιτηρίων  για το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Άρτας». Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 140.460,00 €