Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Πινακίδων Ένδειξης Προορισμού τεχνολογίας LED στο Αστικό ΚΤΕΛ Κομοτηνής

Την προμήθεια 20 ηλεκτρονικών πινακίδων ένδειξης προορισμού τεχνολογίας LED για τα λεωφορεία της αστικής συγκοινωνίας ανέθεσε το Αστικό ΚΤΕΛ Κομοτηνής στην AMCO ΑΒΕΕ. Οι πινακίδες θα είναι τεχνολογίας LED full matrix, με δυνατότητα ένδειξης μηνυμάτων και γραφικών και θα κατασκευστούν από την AMCO ΑΒΕΕ στο εργοστάσιό της.