Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Πινακίδων Ένδειξης Προορισμού τεχνολογίας LED στο Υπερασικό ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου

Η AMCO ΑΒΕΕ υπέγραψε νέα σύμβαση για την προμήθεια 38 ηλεκτρονικών πινακίδων ένδειξης προορισμού τεχνολογίας LED για τα λεωφορεία του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου. Οι πινακίδες θα κατασκευαστούν στο εργοστάσιο της AMCO ΑΒΕΕ και θα είναι εξοπλισμένες με ασύρματο χειριστήριο για την εύκολη αλλαγή των μηνυμάτων από τον οδηγό του λεωφορείου.