Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Πινακίδων Ένδειξης Προορισμού τεχνολογίας LED στο Υπερασικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου

Η AMCO ΑΒΕΕ υπέγραψε νέα σύμβαση για την προμήθεια 10 ηλεκτρονικών πινακίδων ένδειξης προορισμού τεχνολογίας LED στα λεωφορεία του Υπερασικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου. Οι πινακίδες θα κατασκευαστούν στο εργοστάσιο της AMCO ΑΒΕΕ και θα είναι εξοπλισμένες με ασύρματο χειριστήριο για την εύκολη αλλαγή των μηνυμάτων από τον οδηγό του λεωφορείου.