«Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού» στο πλαίσιο του έργου “Motivate- Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand”

Για τις ανάγκες του Έργου θα προμηθευθούν και θα εγκατασταθούν 8 ανιχνευτές καταγραφής χρόνων διέλευσης οχημάτων μέσω τεχνολογίας Bluetooth, καθώς και το απαραίτητο λογισμικό για τη συλλογή των δεδομένων στο Κέντρο Ελέγχου.

To σύστημα συνοδεύεται από εφαρμογή συλλογής δεδομένων, η οποία θα εγκατασταθεί στο Κ.Ε, θα επικοινωνεί με τους ελεγκτές του πεδίου ασύρματα μέσω GPRS δικτύου ώστε να συλλέγει τα δεδομένα Bluetooth από αυτούς. Εν συνεχεία θα τα αποστέλλει μέσω κατάλληλου web service στην εφαρμογή εκτίμησης χρόνων διαδρομών, η οποία θα επεξεργάζεται τα δεδομένα από όλα τα σημεία και θα παράγει τους χρόνους ταξιδιού, τους οποίους και θα διαχέει σε όσα από τα υπόλοιπα συστήματα της πλατφόρμας απαιτείται.

Επιπλέον, θα προμηθευθούν και θα εγκατασταθούν 2 σταθμοί μέτρησης κυκλοφοριακών δεδομένων, αποτελούμενοι από έναν αισθητήρα μέτρησης-ραντάρ υπέρυθρης ακτινοβολίας. Οι αισθητήρες μέτρησης που θα αποτελούν τον κάθε μόνιμο σταθμό μέτρησης θα καταγράφουν κατ’ ελάχιστον δεδομένα όπως ο κυκλοφοριακός φόρτος και η ταχύτητα μετακίνησης των οχημάτων.