Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματων πωλητών καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματων πωλητών καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης».”