Προμήθεια και Εγκατάσταση Αυτόματων Πωλητών Έκδοσης Εισιτηρίων στο Αστικό ΚΤΕΛ Χανίων ΑΕ

Την AMCO ABEE επέλεξε το Αστικό ΚΤΕΛ Χανίων ΑΕ για την προμήθεια και εγκατάσταση 2 αυτόματων πωλητών έκδοσης εισιτηρίων εξωτερικού χώρου TVM-300. Οι αυτόματοι πωλητές εισιτηρίων TVM-300 κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της AMCO ABEE στην Ελλάδα και είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό περιβάλλον, χάρη στην ιδιαίτερα αντιβανδαλιστική κατασκευή τους και στην αντοχή τους σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Μέσω των αυτόματων πωλητών TVM-300 που προμηθεύτηκε το Αστικό ΚΤΕΛ Χανίων ΑΕ, θα παρέχεται στους επιβάτες η δυνατότητα έκδοσης εισιτηρίων χωρίς την παρουσία υπαλλήλου, η πληρωμή των εισιτηρίων με κέρματα ή χαρτονομίσματα και η επιστροφή ρέστων σε κέρματα ή χαρτονομίσματα.