Προμήθεια και Εγκατάσταση Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων στον Δήμο Σικυωνίων

Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ της AMCO ABEE και του Δήμου Σικυωνίων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ”.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση:

  • 4 αυτοματοποιημένων σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων με 8 κλειδαριές έκαστος
  • 26 ποδηλάτων ειδικών για κίνηση στον αστικό ιστό
  • 1 kiosk πληρωμών με αναγνώστη πιστωτικής κάρτας
  • των απαραίτητων λογισμικών διαχείρισης συστήματος και διεπαφής χρηστών.

Το σύστημα θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και θα επιτρέπει την ενοικίαση ποδηλάτων τόσο με τη χρήση έξυπνης κάρτας τεχνολογίας RFID όσο και με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Η εγκατάστασή του αναμένεται να συμβάλλει στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, στην τόνωση της εμπορικής κίνησης, στη μείωση του κυκλοφοριακού και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.