Προμήθεια Εξοπλισμού Έκδοσης Εισιτηρίων στο ΚΤΕΛ Ηλείας

Η AMCO ABEE ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων στο ΚΤΕΛ Ηλείας Α.Ε., ως υπεργολάβος της εταιρείας ΙΜΕ Πληροφορική. Το σύστημα περιλαμβάνει υπολογιστή οχήματος με ενσωματωμένο εκτυπωτή για την έκδοση εισιτηρίων από τους οδηγούς των λεωφορείων.