Προμήθεια & Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Πινακίδων Έξυπνων Στάσεων στην πόλη της Πάτρας

H AMCO ΑΒΕΕ υπέγραψε νέα σύμβαση για την προμήθεια ηλεκτρονικών πινακίδων έξυπνων στάσεων στην πόλη της Πάτρας, ως υπεργολάβος της εταιρείας LINK TECHNOLOGIES A.E. Η σύμβαση περιλαμβάνει την κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση 25 ηλεκτρονικών πινακίδων στάσεων τεχνολογίας LED και 5 ηλεκτρονικών πινακίδων στάσεων τεχνολογίας TFT/LCD. Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί σε επιλεγμένες στάσεις λεωφορείων της αστικής συγκοινωνίας, προκειμένου να παρέχει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για τον χρόνο άφιξης των λεωφορείων.