Προμήθεια Αυτόματων Σταθμών Ενοικίασης Ποδηλάτων στον Δήμο Χανίων

Η AMCO Α.Β.Ε.Ε. ανέλαβε την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ» στον Δήμο Χανίων.

Το έργο περιλαμβάνει 4 σταθμούς αυτόματης ενοικίασης ποδηλάτων, 70 ποδήλατα ειδικά σχεδιασμένα για κίνηση στον αστικό ιστό, 4 infokiosks πληρωμών με αναγνώστη πιστωτικής κάρτας, καθώς και τα απαραίτητα λογισμικά διαχείρισης συστήματος και διεπαφής χρηστών.

Το σύστημα θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και θα επιτρέπει την ενοικίαση ποδηλάτων τόσο με τη χρήση προσωπικού κωδικού όσο και με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Η εγκατάστασή του αναμένεται να συμβάλλει στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, στην τόνωση της εμπορικής κίνησης, στη μείωση του κυκλοφοριακού και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.