Προμήθεια Αυτόματων Σταθμών Ενοικίασης Ποδηλάτων στον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης

Η AMCO Α.Β.Ε.Ε. ανέλαβε την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ» στον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης.

Το έργο περιλαμβάνει 3 σταθμούς αυτόματης ενοικίασης ποδηλάτων, 60 ποδήλατα ειδικά σχεδιασμένα για κίνηση στον νησιώτικο ιστό, καθώς και τα απαραίτητα λογισμικά διαχείρισης συστήματος και διεπαφής χρηστών. Επιπλέον, ο ένας από τους σταθμούς περιλαμβάνει και infokiosks με αναγνώστη πιστωτικής κάρτας, το οποίο επιτρέπει την επιτόπια εγγραφή νέων χρηστών καθώς και την πληρωμή για την ενοικίαση ποδηλάτου.

Το σύστημα θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και θα επιτρέπει την ενοικίαση ποδηλάτων τόσο με τη χρήση προσωπικού κωδικού όσο και με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Η εγκατάστασή του αναμένεται να συμβάλλει στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, στην τόνωση της εμπορικής κίνησης, στη μείωση του κυκλοφοριακού και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.