Πινακίδες πληροφόρησης στον ΗΣΑΠ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο : Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης επιβατών, διασύνδεση με σύστημα ΑΤS, εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων στους τερματικούς σταθμούς του ΗΣΑΠ. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 491.060,00 €