Ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης επιβατών για δρομολόγια δγημοτικής συγκοινωνίας και οδηγών για διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης,στους Δήμους Βύρωνα και Ηλιούπολης

Το έργο που ανέλαβε η AMCO ABEE αφορά στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ενημέρωσης οδηγών – πολιτών με στόχο την μείωση του έντονου κυκλοφοριακού προβλήματος και του προβλήματος εύρεσης θέσης στάθμευσης στους Δήμους Βύρωνα και Ηλιούπολης με σκοπό την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της πόλης, της αναβάθμισης της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης και της βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

  • Τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος στάθμευσης μέσω του οποίου θα είναι εφικτή η πολυκαναλική πληροφόρηση των οδηγών – πολιτών σε πραγματικό χρόνο για διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης (παρόδιας αλλά και σε υπαίθριους δημοτικούς χώρους).
  • Την εγκατάσταση ενός συστήματος ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο των αρμόδιων υπαλλήλων του Δήμου για παραβάσεις του μέγιστου επιτρεπόμενου χρόνου στάθμευσης, ώστε να επιτευχθεί η αποθάρρυνση κυρίως των εργαζομένων για στάθμευση μεγάλης διάρκειας στο εμπορικό κέντρο αλλά και η άμεση επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις σε ειδικές θέσεις (ΑΜΕΑ, φορτοεκφόρτωσης , κλπ).
  • Την υλοποίηση ενός άρτιου συστήματος πληροφόρησης των επιβατών της Δημοτικής Συγκοινωνίας των δύο Δήμων σε πραγματικό χρόνο ώστε η Δημοτική Συγκοινωνία να επιτελέσει το σημαντικότερο ίσως έργο στην κατεύθυνση της αναβάθμισης του αστικού χώρου και της προώθησης της αστικής κινητικότητας, ως αποτέλεσμα της μείωσης της χρήσης του επιβατικού αυτοκινήτου και της προσφοράς βελτιωμένων συνθηκών αστικού περιβάλλοντος.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω θα εγκατασταθούν αισθητήρες ελέγχου παρόδιων θέσεων στάθμευσης, εξοπλισμός καταμέτρησης οχημάτων σε κλειστούς χώρους στάθμευσης, ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης επιβατών τεχνολογίας LCD οι οποίες τροφοδοτούνται από Φ/Β στοιχείο, ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης οδηγών τεχνολογίας LED για διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης, εξοπλισμός βεβαίωσης παραβάσεων στάθμευσης, οθόνες ενημέρωσης επιβατών εντός των λεωφορείων, καθώς και ο απαραίτητος τηλεματικός εξοπλισμός οχήματος στα λεωφορεία της Δημοτικής Συγκοινωνίας.

Η διαχείριση του εξοπλισμού θα γίνεται μέσω των λογισμικών διαχείρισης τα οποία και περιλαμβάνονται στο έργο και τα οποία θα επιτρέπουν τη διάχυση της πληροφορίας σε πολλαπλά κανάλια ενημέρωσης (διαδίκτυο, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικές πινακίδες).