Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης και Οργάνωσης Παρόδιων Θέσεων Στάθμευσης στον Δήμου Κηφισιάς

Η AMCO ABEE υπέγραψε σύμβαση με τον Δήμο Κηφισιάς για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης και Οργάνωσης Παρόδιων θέσεων στάθμευσης του Δήμου Κηφισιάς».

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου διαθεσιμότητας θέσεων παρόδιας στάθμευσης, για να είναι εφικτή η πολυκαναλική πληροφόρηση των οδηγών – πολιτών σε πραγματικό χρόνο.

Το σύστημα στάθμευσης που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου θα επιτρέπει:

  • Την πολυκαναλική ενημέρωση των οδηγών για τις διαθέσιμες παρόδιες θέσεις στάθμευσης.
  • Τη δρομολόγηση των οδηγών προς τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης, μέσω mobile εφαρμογής για smartphone.
  • Την αστυνόμευση των ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ και φορτοεκφόρτωσης.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω θα εγκατασταθούν αισθητήρες ελέγχου παρόδιων θέσεων στάθμευσης, ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης οδηγών τεχνολογίας LED, συσκευές πιστοποίησης χρηστών θέσεων ΑΜΕΑ και φορτοκεφόρτωσης.

Η διαχείριση του εξοπλισμού θα γίνεται μέσω των λογισμικών διαχείρισης τα οποία και περιλαμβάνονται στο έργο και τα οποία θα επιτρέπουν τη διάχυση της πληροφορίας σε πολλαπλά κανάλια ενημέρωσης (διαδίκτυο, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικές πινακίδες).