Ολοκλήρωση Εγκατάστασης Συστήματος Πληρωμής και Διαχείρισης Τελών Παρόδιας Στάθμευσης και Ειδικών Θέσεων Στάθμευσης στον Δήμο Κορινθίων

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς από την AMCO ABEE το έργο με τίτλο “Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληρωμής και Διαχείρισης Τελών Παρόδιας Στάθμευσης και Ειδικών Θέσεων Στάθμευσης” στον Δήμο Κορινθίων.

Στα πλαίσια του έργου, η AMCO ABEE κατασκεύασε, προμήθευσε και εγκατέστησε σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου τα εξής:

  • 12 παρκόμετρα μέσω των οποίων οι οδηγοί θα μπορούν να πληρώνουν για τη θέση ελεγχόμενης στάθμευσης που έχουν καταλάβει.
  • 16 ασύρματους αισθητήρες ελέγχου ειδικών θέσεων στάθμευσης (ΑΜΕΑ, φορτο-εκφόρτωσης).
  • Λογισμικό διαχείρισης αισθητήρων ειδικών θέσεων στάθμευσης.

Το σύστημα που εγκαταστάθηκε προσφέρει στους οδηγούς τη δυνατότητα εύκολης πληρωμής των τελών ελεγχόμενης στάθμευσης και στη Δημοτική Αστυνομία τη δυνατότητα αστυνόμευσης των ειδικών θέσεων στάθμευσης και την άμεση επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράνομης στάθμευσης.