Ξεκινάει η υλοποίηση του έργου με αντικείμενο: «ΒΕΛΤΙΣTΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού ενημέρωσης επιβατών στις στάσεις

Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μαλεβιζίου και της εταιρείας «AMCO A.B.E.E.» για την υλοποίηση του έργου με αντικείμενο τη «ΒΕΛΤΙ?ΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού ενημέρωσης επιβατών στις στάσεις της αστικής συγκοινωνίας. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο το αντικείμενο του οποίου αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών πινακίδων έξυπνων στάσεων τεχνολογίας Cholesteric LCD, οι οποίες θα τροφοδοτούνται μόνο από φωτοβολταϊκό στοιχείο χωρίς να απαιτείται οποιοδήποτε άλλο είδος τροφοδοσίας. Τα δεδομένα των χρόνων άφιξης των λεωφορείων στις στάσεις θα λαμβάνονται από το σύστημα τηλεματικής που ήδη διαθέτει το Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου, μέσω ειδικής εφαρμογής διασύνδεσης η οποία θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του έργου.