Νέο έργο της AMCO A.B.E.E. στον Η.Σ.Α.Π.

Με απόλυτη επιτυχία ολοκλήρωσε η AMCO Α.Β.Ε.Ε. τον Δεκέμβριο του 2011 το έργο της εγκατάστασης φωτεινής σήμανσης στους σταθμούς του ΗΣΑΠ, ως υπεργολάβος της Thales Electronics.