Νέο Έργο στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών “Ελ. Βενιζέλος”

Η AMCO ABEE ανέλαβε, μετά από ανοικτό διαγωνισμό, την κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών πινακίδων εξωτερικού χώρου, τεχνολογίας LED οι οποίες θα εγκατασταθούν στις εγκαταστάσεις του BHS (Baggage Handling System) του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών “Ελ. Βενιζέλος”.

Οι πινακίδες αυτές θα αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες οθόνες TFT και θα ενημερώνουν τα οχήματα μεταφοράς αποσκευών για τις πτήσεις που εξυπηρετούνται από κάθε πύλη, παρέχοντας άριστη αναγνωσιμότητα των μηνυμάτων σε συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας.

Επιπλέον, η AMCO θα υλοποιήσει το λογισμικό διασύνδεσης των νέων ηλεκτρονικών πινακίδων με το υφιστάμενο σύστημα BTRS (Baggage Tracking and Reconciliation System) του αεροδρομίου, καθώς και το λογισμικό ελέγχου λειτουργίας και διαχείρισης συναγερμών (fault management) των νέων πινακίδων.