Συστήματα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων

Η AMCO διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα μίσθωσης ηλεκτρικών και συμβατικών κοινόχρηστων ποδηλάτων, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα αυτόματης μίσθωσής τους, μέσω mobile εφαρμογής, έξυπνης κάρτας και πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.

Υψηλής ποιότητας ποδήλατα, θέσεις κλειδώματος/φόρτισης μεγάλης αντοχής και μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης συνθέτουν ένα βιώσιμο σύστημα.

Τα συστήματα κοινόχρηστων ποδηλάτων της AMCO περιλαμβάνουν:

  • Ηλεκτρικά ποδήλατα υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας, τα οποία παρέχουν άνεση και ασφάλεια στον αναβάτη, προσφέρουν μεγάλη διάρκεια ζωής και είναι ειδικά σχεδιασμένα για συνεχή και σκληρή χρήση.
  • Θέσεις κλειδώματος/φόρτισης ποδηλάτων, υψηλής αντοχής και αισθητικής.
  • Αντιβανδαλιστικά τερματικά μίσθωσης ποδηλάτων με χρήση έξυπνης κάρτας ή πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.
  • Κεντρικό web-based λογισμικό συνολικής διαχείρισης και παρακολούθησης λειτουργίας συστήματος.

Προσφέρουν υψηλή επεκτασιμότητα και δυνατότητες ολοκλήρωσης με πλατφόρμες MaaS, καθώς και με συστήματα διαχείρισης εισιτηρίων παρόχων συγκοινωνιακού έργου, παρέχοντας στον χρήστη τη δυνατότητα συνδυαστικής χρήσης ΜΜΜ και ποδηλάτων, με μία μόνο έξυπνη κάρτα.