Πινακίδες Ένδειξης Προορισμού

Σχεδιασμένες και κατασκευασμένες για να λειτουργούν αξιόπιστα και συνεχώς, οι πινακίδες ένδειξης προορισμού της AMCO έχουν αποδεδειγμένη ανθεκτικότητα σε μια μεγάλη ποικιλία καιρικών και κλιματικών συνθηκών.

Οι ηλεκτρονικές πινακίδες ένδειξης προορισμού της AMCO έχουν εγκατασταθεί σε περισσότερα από 5.000 λεωφορεία σε όλη την Ελλάδα, ενώ διαθέτουν εγκατεστημένη βάση και σε άλλες χώρες όπως Μάλτα, Ρουμανία, Αλβανία και Βουλγαρία.

Τοποθετούνται εύκολα σε διάφορους τύπους λεωφορείων και διαθέτουν απλό χειρισμό.

Προϊόντα