Έξυπνες Πόλεις

Η έξυπνη πόλη είναι μια τεχνολογικά σύγχρονη αστική περιοχή που χρησιμοποιεί λογισμικό και εξοπλισμό, που εκμεταλλεύονται τις τεχνολογίες IoT, για τη συλλογή δεδομένων, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των λειτουργιών σε όλη την πόλη και τη αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Με γνώμονα την παροχή υψηλού επιπέδου προϊόντων και υπηρεσιών και αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στη σχεδίαση και κατασκευή εξοπλισμού, η AMCO σχεδιάζει και υλοποιεί συστήματα έξυπνων πόλεων, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις, οι οποίες συμβάλλουν στη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών, στη βελτίωση της υγείας τους, στην μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στην εξοικονόμηση πόρων για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.