Καινοτόμο Σύστημα Εξοικονόμησης Πόρων και Καυσίμων και βελτιστοποίηση της συλλογής απορριμάτων στον Δήμο Ιωαννιτών

Η AMCO ABEE ανέλαβε την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ».

Το αντικείμενο του έργου αφορά:

  • Τη διαχείριση και παρακολούθηση στόλου οχημάτων με έμφαση στην μείωση του κόστους λειτουργίας του και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών
  • Τον έλεγχο εφοδιασμού κατανάλωσης καυσίμων και παρακολούθηση της διαδικασίας προμήθειας καυσίμων από πρατήρια
  • Τη διαχείριση της αυτόματης ταυτοποίησης κάδων (RFID) και δυναμική καταγραφή του βάρους των απορριμμάτων κατά την αποκομιδή

Το έργο πρόκειται να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις υφιστάμενες υπηρεσίες του Δήμου, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα όπως:

  • Βελτιστοποίηση χρήσης & δρομολόγιων των απορριμματοφόρων
  • Αποδοτικότερη παρακολούθηση δρομολογίων
  • Ζύγιση απορριμμάτων κατά την αποκομιδή
  • Επαλήθευση της υπηρεσίας αποκομιδής
  • Σημαντική οικονομία κλίμακας (μειωμένα καύσιμα, εργατοώρες, συντήρηση, κλπ)

Η πληθώρα πληροφοριών που θα συλλέγονται από την συνδυασμένη χρήση του συστήματος διαχείρισης στόλου, των RFID tags και της αυτόματης καταγραφής του βάρους των απορριμμάτων κατά την αποκομιδή, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να βελτιστοποιηθεί η χρήση και τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων οχημάτων.

Η ορθολογική χρήση των οχημάτων του Δήμου θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση μείωση του λειτουργικού κόστους (καύσιμα, υπερωρίες κλπ.), την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και θα συμβάλει σημαντικά στην μείωση εκπομπής ρύπων και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Έτσι γίνεται αποδοτικότερη η υπηρεσία αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων, ενώ παράλληλα εξοικονομείται χρόνος, ενέργεια και χρήματα