Κάλυψη Ενεργειακών Αναγκών των Στάσεων Αστικής Συγκοινωνίας του Δήμου Πύργου, με χρήση Α.Π.Ε

Η AMCO A.B.E.E. ανέλαβε έργο προμήθειας και εγκατάστασης αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις στάσεις των αστικών γραμμών του Δήμου Πύργου. Τα φωτιστικά σώματα θα είναι τεχνολογίας LED και θα τροφοδοτούνται από φωτοβολταϊκό στοιχείο. Εκτός από το φωτιστικό, η κατασκευή θα περιλαμβάνει:

  • Φωτοβολταϊκό στοιχείο
  • Ελεγκτή φόρτισης συσσωρευτή
  • Συσσωρευτή
  • Μονάδα ελέγχου φωτιστικού σώματος
  • Καλαίσθητο μεταλλικό πλαίσιο στήριξης του εξοπλισμού

Το έργο θα ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και ταυτόχρονα θα προσφέρει έναν οικολογικό και καλαίσθητο τρόπο φωτισμού των στάσεων, ειδικά αυτών που είναι απομακρυσμένες από τον αστικό ιστό.