Η AMCO γίνεται μέλος του Διεθνή Οργανισμού UITP

H εταιρεία AMCO Α.Β.Ε.Ε έγινε μέλος του Διεθνή Οργανισμού για τις Δημόσιες Μεταφορές (UITP).

Ο UITP αριθμεί περισσότερα από 3.400 μέλη από 92 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται φορείς, εταιρείες και οργανώσεις που σχετίζονται με τις δημόσιες συγκοινωνίες.